Telesales 2024-01-04T16:32:05+07:00

Telesales

รายละเอียดงาน

 • โทรหา/รับสายลูกค้าตามรายชื่อที่บริษัทจัดหาให้ -นำเสนอการขาย แนะนำให้ข้อมูลสินค้าทางโทรศัพท์
 • ทำการนัดหมายลูกค้าเข้ามาที่หน้าร้าน
 • โทรติดตามลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าผ่านระบบของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง
 2. อายุ 25-38 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ในด้านงานขายทางโทรศัพท์ หรือ Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีใจรักในงานบริการ มีน้ำเสียงสุภาพ ชัดเจน
 6. มีความอดทน และมีไหวพริบในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 7. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 8. มนุษยสัมพันธ์ดี รักการสื่อสาร