เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (งานอบรมและพัฒนา) 2024-01-04T16:18:07+07:00

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (งานอบรมและพัฒนา)

รายละเอียดงาน

 • ดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาความสามารถและประสิทธฺิภาพของบุคลากร
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับกุลยุทธ์ขององค์กร
 • ดูแลรับผิดชอบด้านการประเมินผลการทดลองงานรวมถึง KPI
 • ดูแลรับผิดชอบด้านสรุปผลการอบรมและติดตามผลการอบรม
 • ดูแลรับผิดชอบร่วมดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร เช่น HRD,JD,CAREER PATH
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ประจำที่สาขาดอนเมือง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง
 2. อายุ 27-37 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 4. สามารถใช้ Microsoft Office Word / Excel ได้คล่อง
 5. มีประสบการณ์ในงานด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 6. มีบุคลิกที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส