เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 2024-01-04T16:13:01+07:00

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

รายละเอียดงาน

 • เปิดใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
 • คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย
 • จัดเก็บรวมรวมเอกสารการซื้อขาย
 • สรุปทำรายงานข้อมูลการซื้อขาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ
 4. สามารถใช้ Microsoft Office Word / Excel ได้คล่อง
 5. มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 6. มีทักษะในการคำนวณตัวเลข การคิดวิเคราะห์
 7. มีความรู้ความเข้าใจในเอกสารทางด้านบัญชี
 8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 9. สามารถเดินทางไปทำงานที่เขตดอนเมืองได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ