สมัครงานเจ้าหน้าที่ธุรการ 2018-03-28T11:35:58+07:00

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารประสานงานดี
 • มีใจรักในงานบริการ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนรถจักรยานยนต์ หรือเคยผ่านงานในวงการรถจักรยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 ลักษณะงาน

 • จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารชุดขายและชุดจดทะเบียน
 • รับผิดชอบดูแลงานจดทะเบียนยานพาหนะ และติดตามงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • บันทึกข้อมูลการขายและงานบริการหลังการขายในระบบคอมพิวเตอร์
 • ให้ข้อมูลลูกค้าและตอบข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับงานบริการหลังการขาย
 • จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร

 • เข้ามากรอกใบสมัคร และ สัมภาษณ์ทันที ที่บริษัท แพนด้ามอเตอร์ จำัด
 • 60/25 ซอยงามวงศ์วาน 15 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • ส่งประวัติเข้ามาทาง e-mail: pandamotorthai@gmail.com
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายบุคคล โทร.098-271-9575