สมัครงานผู้จัดการ 2018-03-28T11:28:02+07:00

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานขายมากกว่า 3 ปี และเคยบริหารงานขาย
 • มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง และการสื่อสารดี
 • **มีประสบการณ์ในงานขายรถจักรยานยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

ลักษณะงาน

 • บริหารยอดขายของสาขาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • ควบคุมและติดตามการทำงานของทีมขายให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • สอนงาน ให้คำแนะนำปรึกษา ติดตาม และประเมินการทำงานของทีมเป็นระยะ
 • รักษาและพัฒนามาตรฐานความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ
 • รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินภายในร้าน และบริหารจัดการงานขายหน้าร้านให้ดำเนินด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัคร

 • เข้ามากรอกใบสมัคร และ สัมภาษณ์ทันที ที่บริษัท แพนด้ามอเตอร์ จำัด
 • 60/25 ซอยงามวงศ์วาน 15 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • ส่งประวัติเข้ามาทาง e-mail: pandamotorthai@gmail.com
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายบุคคล โทร.098-271-9575