ธุรการประสานงานและงานทะเบียน 2024-01-04T16:22:59+07:00

ธุรการประสานงานและงานทะเบียน

รายละเอียดงาน

 • ดูแลงานของแถม (stock/จัดของแถม/สั่งซื้อ)
 • ดูแลน้ำมันเครื่อง (stock/จัดน้ำมันเครื่อง/สั่งซื้อ)
 • ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน(stock/จัดของอุปกรณ์สำนักงาน/สั่งซื้อ)
 • งานป้ายทะเบียน ยกรับป้าย ช่วยงานทะเบียน (ประกอบชุดจด/เขียนค่างวด/ตรวจเบื้องต้น)
 • งานอะไหล่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง 25-35 ปี
 2. วูฒิ ม.6-ปริญญาตรี
 3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 4. ใช้ Word / Excel ได้คล่อง
 5. พิมพ์ได้รวดเร็ว และถูกต้อง
 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้